Nguyên Bích
 
Chào mừng bạn đã đến với TRANG NHIẾP ẢNH cuả NGUYÊN BÍCH.
Xin mời bạn click vào link có tựa đề bạn muốn xem, để cùng tôi ngoạn cảnh.
Nhật Bản
SAPA Việt Nam
Hội An Việt Nam
Machu Picchu
Chichen Itza
 
Cozumel
Atlantis Bahamas
Làng Bát Tràng Việt Nam
Montreal Canada
Saigon
New Orleans
Angkor Wat - Campuchia
Làng Bát Tràng 2014
Budapest
Huế, Thành Nội 2014
Rushmore - South Dakota
Crazy Horse - S. Dakota
Yellowstone national park
Belize
Roatan - Mahagony Bay
Nhật Bản 2016
Hanoi
Harmony of the sea