Nguyên Bích
 
Harmony of the sea
Harmony of the sea là tên một du thuyền của hãng Royal Caribbean International. Du thuyền này được hạ thủy vào cuối năm 2016, và được coi là du thuyền lớn nhất thế giới năm 2017. Hình chụp trên trang này là của ba anh em chúng tôi, Vũ Đòan, Nguyên Bích và Phạm Thế Hùng, trong chuyến nghỉ hè tháng 3 năm 2017, ghé qua hải đảo Haiti, Jamaica, Cozumel của Mễ Tây Cơ rồi về lại Florida Mỹ.
_DSC0163 (600 x 399)
_DSC0182 (600 x 399)
1O3A5175 (600 x 400)
1O3A5185 (600 x 400)
1O3A5192 (600 x 400)
1O3A5203 (600 x 400)
1O3A5207 (600 x 400)
1O3A5211 (600 x 400)
1O3A5224 (600 x 400)
1O3A5336 (600 x 400)
1O3A5356 (600 x 400)
1O3A5389 (600 x 400)
1O3A5402 (600 x 400)
1O3A5416 (600 x 400)
1O3A5421 (600 x 400)
1O3A5437 (600 x 400)
1O3A5447 (600 x 400)
1O3A5473 (600 x 400)
1O3A5516 (600 x 400)
1O3A5525 (600 x 400)
Xin xem tiếp trang 2