Nguyên Bích
 
Trang Phỏng Vấn
Trường Đinh phỏng vấn Nguyên Bích
Huy Ngọc phỏng vấn Nguyên Bích
1 /
2/
Trường Đinh
Nguyên Bích
Buổi nói chuyện giữa Huy Ngọc và Nguyên Bích trên đài phát thanh Saigon Houston 900AM, tháng 3/2014.
Nguyên Bích - Huy Ngọc
3/       Nguyễn Ngọc Bảo 
            Nguyên Bích
Câu chuyện Văn Học Nghệ Thuật
Buổi mạn đàm giữa anh Nguyễn Ngọc Bảo và Nguyên Bích trên đài phát thanh Saigon Houston 900AM tháng 6/2015