Nguyên Bích
 
Huy Ngọc   phỏng vấn   Nguyên Bích
Xin mời quý vị nghe buổi nói chuyện giữa Huy Ngọc và Nguyên Bích về Âm Nhạc, Nghệ Thuật, và CD Đam Mê trên đài phát thanh Saigon Houston 900 AM tháng 3/2014.
Buổi nói chuyện được chia làm nhiều khúc ngắn để tiện cho việc post lên trang web, không bị trở ngại khi nghe lại. Xin quý vị download Quicktime 7 để nghe được buổi phỏng vấn này.
Khúc thứ nhất
Khúc thứ hai
Khúc thứ ba
Khúc thứ tư
Khúc thứ năm
Khúc thứ sáu
Khúc thứ bẩy
Khúc thứ tám
Khúc thứ chín