Nguyên Bích
 
Câu chuyện Văn Học & Nghệ Thuật
Buổi mạn đàm giữa Nguyễn Ngọc Bảo - Nguyên Bích
 
Xin mời quý vị cùng nghe buổi nói chuyên cuả anh Nguyễn Ngọc Bảo và Nguyên Bích trên đài phát thanh Saigon Houston 900AM ngày 6 tháng 6 năm 2015
Để việc download được nhanh chóng và dễ dàng, tôi xin chia buổi nói chuyện thành nhiều đoạn, xin quý vị chiụ khó click để nghe phần kế tiếp
Xin quý vị dùng Internet Explorer để nghe được Quick time, hiện nay 2015, Chrome không support Quick time nên quý vị sẽ không nghe được
Đoạn 1
Đoạn 2
Đoạn 3
Đoạn 4
Đoạn 5
Đoạn 6