Nguyên Bích
 
Hà Nội
 
 
Hồ Hoàn Kiếm
Hanoi 029 (600 x 400)
1O3A2222 (400 x 600)
Hanoi 032 (600 x 400)
1O3A2230 (600 x 400)
1O3A2242 (600 x 400)
Hanoi 038 (600 x 400)
1O3A2249 (600 x 400)
1O3A2269 (600 x 400)
Xin xem tiếp trang 2