Nguyên Bích
 
Nhật Bản 2016
 
Xin xem tiếp trang 2
Mời quý bạn cùng thăm Tokyo và núi Fuji Nhật Bản, lần này.
Hình chụp được nhắm vào những chùm Hoa Đào đang rộ nở vào tháng 4 năm 2016 tại Narita, Fuji view Hotel, và vườn Ngự Uyển Hoàng Cung Nhật Bản. Một số hình được chụp tại hai ngôi chuà lớn và rất cổ ở Tokyo mà đoàn du lịch nào chắc cũng được đưa đến đây thăm viếng.
1O3A2704 (600 x 400)
1O3A2636 (600 x 400)
1O3A2694 (600 x 400)
1O3A2713 (600 x 400)
1O3A2734 (600 x 400)
1O3A2759 (600 x 400)
1O3A2769 (600 x 400)
1O3A2809 (600 x 400)
1O3A2845 (600 x 400)
1O3A2847 (600 x 400)
1O3A2851 (600 x 400)
1O3A2858 (600 x 400)
1O3A2893 (600 x 400)
1O3A2905 (600 x 400)
1O3A2908 (600 x 400)
1O3A2938 (600 x 400)
1O3A2945 (600 x 400)
1O3A2953 (600 x 400)
1O3A2981 (400 x 600)
1O3A3001 (400 x 600)
1O3A3044 (600 x 400)
1O3A3073 (600 x 400)
1O3A3206 (600 x 400)
1O3A3100 (600 x 400)