Nguyên Bích
Làng Bát Tràng
2014
Xin xem tiếp trang sau
Xin mời quý vị  cùng về thăm quê vợ tôi, làng Bát Tràng. Những gì là cổ kính, những gì là nghệ thuật Việt Nam, những gì là phong cách dân tộc, vẫn còn nguyên vẹn trên bức tường, nơi mái ngói, trên lọ lộc bình, trên cái chén ăn cơm, trong con người làng Bát Tràng nưã.
Xin mời quý vị ghé xem đình làng Bát Tràng trước, rồi thăm khu làng cổ, ghé qua khu xưởng đồ gốm, rồi thăm chợ làng. Cuối cùng xin mời quý vị vào thăm khu vườn cuả một họa sĩ làng Bát Tràng, đẹp tựa cảnh Bồng Lai Tiên Cảnh.
Xin quý vị click vào tấm hình để xem hình lớn hơn.
b01
b02
b03.1
b03
b04
b05
b06
b07
b08
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18
b19