Nguyên Bích
 
Làng Bát Tràng
DSC_0238 (600 x 399)
DSC_0241 (600 x 399)
DSC_0249 (600 x 399)
DSC_0172 (600 x 399)
DSC_0179 (600 x 399)
DSC_0231 (600 x 399)
DSC_0234 (600 x 399)
DSC_0248 (600 x 399)
DSC_0251 (600 x 399)
DSC_0252 (600 x 399)
DSC_0171 (600 x 399)
DSC_0183 (600 x 399)
Xin xem tiếp trang 2