Nguyên Bích
 
Chương trình nhạc Áo Trắng
July 19, 2014
Saigon Performing Arts Center
Fountain Valley, California
Thân mời quý bạn ngheBÀI THƠ CHO ANH - Hoàng Anh Thư  trình diễn.

TÌNH SI - Bích Vân trình bầy.

NHUNG NHỚ TRONG ĐÊM - Qua tiếng hát Ngô Quang Minh

SÁM HỐI - Tuấn Hiệp hát
Quang cảnh sân khấu chương trình
Áo Trắng.
MC chương trình : Uyển Diễm - Đỗ Tân Khoa - Đại Dương
Hoàng Anh Thư
MC Đại Dương và Uyển Diễm
Bích Vân
Toàn ban chào tạm biệt khán giả
Quang cảnh sân khấu Áo Trắng với Uyển Diễm và Đại Dương
Y Phương
Trước giờ tạm biệt, Mùi Quý Bồng -
Uyển Diễm - Nguyên Bích - Đại Dương.
Xin xem tiếp trang 4