Nguyên Bích
 
Trang Video 4
Chương trình nhạc trong đêm GALA Đại Hội Y Nha Dược Quốc Tế họp lần thứ tám, năm 2014 tại Melbourne, Australia.

Trong chương trình này, nhiều nhạc phẩm quen thuộc và nhiều bản nhạc mới sáng tác cuả nhiều nhạc sĩ được trình diễn. Mời quý vị nghe một vài bài trong chương trình này.
Chưa một lần yêu Thơ Trường Đinh, Nguyên Bích phổ nhạc,
ca sĩ Dương Hoà trình bầy.
Xin rưả tôị tôi Thơ Du Tử Lê, Nguyên Bích phổ nhạc, ca sĩ BS James Nguyễn Ngọc Hương
Kỷ niệm nào trong mắt anh Thơ Trường Đinh Nguyên Bích phổ nhạc, ca sĩ Hoàng Hiệp
Sám hối thơ Mùi Quý Bồng Nguyên Bích phổ nhạc, ca sĩ BS James Nguyễn Ngọc Hương.