Nguyên Bích
 
Trường Đinh
 
Xin xem tiếp trang 2
Tôi được quen biết với Trường Đinh qua sự giới thiệu của anh bạn Phạm Anh Dung, vaò khoảng năm 2002. Phạm Anh Dũng đã giới thiệu tôi với nhiều văn nghệ sĩ vì tôi và anh ta đều ưa phổ nhạc các bài thơ mình thích. Trường Đinh là một nhà thơ, sáng tác rất nhiều, rất hăng say và có một mối kết giao rộng khắp mọi nơi trên thế giới, qua internet. Trường Đinh có nhiều bài thơ được phổ nhạc và anh đã post những bài hát này lên lưới, tôi vào nghe và cũng lấy làm thú vị lắm. Một hôm anh gửi tôi mấy bài thơ và hỏi tôi có nhã hứng phổ nhạc được không. Một bài thơ bắt mắt tôi, và công việc bắt đầu.
Tôi bỏ từng nồt vào từng nhịp đều đều vào những câu thơ đầu, nghe như tiếng mưa rơi từng giọt, từng giọt từ mái hiên xuống lòng người nghe. Tôi thích thú với cái motif này, và cứ thế khai triển bài nhạc thành một cơn mưa buồn, rơi vào lòng, lạnh con tim, se sắt nỗi nhớ. "Mưa trong lòng" ra đời , sau này Vũ Khanh thích thú chọn vào album cuả anh.
TruongDinh01
"Mưa trong lòng" ca sĩ
Vũ Khanh trình bầy.
Một thời gian sau, tôi lại phổ nhạc một bài thơ khác cuả Trường Đinh. Điểm khác thường ở phần phổ nhạc thơ Trường Đinh là, tôi dễ có cảm hứng khi đọc thơ Trường Đinh nên nói một cách khác, thơ Trường Đinh dễ cho tôi những ý nhạc lôi cuốn chính tôi vào dòng nhạc, và vì vậy, nhiều bài thơ liên tiếp thành nhạc. Trong hai năm 2003-2004 tôi viết được thêm năm bài nữa, tất cả tôi đều hài lòng, và Trường Đinh thì thích thú lắm. Nhà thơ Trường Đinh có tâm hồn rộng rãi, sẵn lòng đóng góp chữ nghĩa cho những câu thơ phải thay đỏi theo cung bậc, và không từ nan khi cả một nửa bài thơ phải viết lại. Sau này, Trường Đinh làm lời cho bài nhạc cuả tôi luôn.
"Chiều quê hương" ca sĩ
Trần Thu Hà
TruongDinh03
TruongDinh08
"Chưa một lần yêu" ca sĩ 
Trần Thu Hà