Nguyên Bích
 
Nhạc Nguyên Bích
trong các CD khác
Tâm sự kẻ xa quê
(Thơ Mùi Quý Bồng)
Ca sĩ :Hằng Nga
Hãy bảo tôi
(Thơ Du Tử Lê)
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Hiến chương yêu
(Thơ Du Tử Lê)
Ca sĩ Đinh Ngọc
Xin rửa tội tôi
(Thơ Du Tử Lê)
ca sĩ Tuấn Ngọc
Mong manh
(Thơ Mùi Quý Bồng)
Ca sĩ Thái Hiền
Tình si
(Thơ Mùi Quý Bồng)
Ca sĩ Ngọc Huệ
Tình si
(Thơ Mùi Quý Bồng)
Ca sĩ Vũ Khanh
Hiến chương yêu
(Thơ Du Tử Lê)
Ca sĩ Đinh Ngọc
Sao vội nhạt phai
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Đam mê
Ca sĩ Elvis Phương
Xin rưả tội tôi
(Thơ Du Tử Lê)
Ca sĩ Elvis Phương