Nguyên Bích
 
CD Hiến Chương Yêu
Tiếng hát Vũ Khanh
 
Ước ao
Thơ Thanh An
Hiến chương yêu
Thơ Du Tử Lê
Nụ cười em năm xưa
Sám hối
Thơ Mùi Quý Bồng
Tiếng hát con tim
Mưa trong lòng
Thơ Trường Đinh
Đôi mắt tuyệt vời
Thơ chẩy hồn tôi nét tên em
Thơ Nguyễn Văn Cường
Sao vội nhạt phai
Cuộc tình phôi pha
Thơ Trường Đinh
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)