Nguyên Bích
 
Trang Video
Phú Vũ
thực hiện
Anh Phú Vũ là một trong những người đầu tiên làm video clip cho những bản nhạc của tôi. Anh còn hướng dẫn tôi làm video nhưng tôi dở về computer quá nên học mà vẫn làm không được. Anh chán quá thôi không dậy nữa, mà cứ từ từ làm hết bài này sang bài khác, rốt cuộc tôi có 18 video clips anh Phú Vũ làm giùm cho. Xin mời quý vị thưởng thức.