Nguyên Bích
 
Trang Video Paul Chanthalangsi
Anh Paul chắc là một fan của ca sĩ Vũ Khanh, anh làm video nguyên CD Hiến Chương Yêu  Vũ Khanh hát