Nguyên Bích
 
Trang Video
Nguyễn Văn Cường
Tôi có được năm bài nhạc phổ thơ anh Cường, cả năm bài sau này được Dạt Long làm video và upload lên YouTube, nhờ vào một sự ngẫu nhiên,  tôi tìm thấy và xin được tiếp tục giới thiệu trên trang video này.