Nguyên Bích
 
Trang Video HT Nguyen
HT Nguyễn là người đã làm Karafun gần như trọn bộ các nhạc phẩm của tôi. Cô có biệt tài chạy chữ, chạy nhịp thật đúng với tiếng hát của ca sĩ. Mỗi karafun cô làm ra, ai cũng thích cả vì rất dễ hát.