Nguyên Bích
 
Trang Video do Clara Ngô và Thu Hoài Nguyễn
thực hiện
Hai thân hữu của tôi trên FB, một ở VN một ở Oregon Mỹ, vừa có tài là ca sĩ lại vừa có tài thực hiện những video clips thật hay thật đẹp. Sau đây là những video clips do các bạn này thực hiện.