Nguyên Bích
Anh Chương BK đã cho tôi những video quý giá khi tôi đang ao uớc có những video nhạc hầu góp mặt với các bạn. Tôi không biết làm video, mặc dầu tìm thầy học đạo đã nhiều, anh Chương BK xuất hiện như một vị cứu tinh, đã làm cho tôi một lọat video clip mà tôi xin giới thiệu đến quý bạn sau đây.
Trang Video Chương BK