Nguyên Bích
Những sáng tác mới
Tình học trò   Lời và nhạc Nguyên Bích
Cây đàn năm xưa  Lời và nhạc Nguyên Bích
Mây và núi  Thơ Mộc Lan
Nếu có kiếp sau  thơ Sương Mai