Nguyên Bích
 
Nguyễn Ngọc Bảo
phỏng vấn
Nguyên Bích
Xin mời quý vị nghe buổi noí chuyện giữa Nguyễn Ngọc Bảo và Nguyên Bích trên đài phát thanh Saigon-Houston radio 900 AM ngaỳ 4 tháng 5 năm 2019