Nguyên Bích
 
Nguyễn Cao Nam Trân
Trong một buổi trình diễn văn nghệ, tôi thấy có một cô ca sĩ trẻ có cách trình diễn trên sân khấu thật đẹp, thật dễ thương, thật trẻ trung. Sau thì được biết cô là ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân. Tôi mời cô thâu nhạc cho tôi, cô nhận lời, và tôi có hai baì nhạc do cô hát, xin giới thiệu với quý vị hôm nay.