Nguyên Bích
 
Mùi Quý Bồng
Tình si
Bồng là người bạn cùng lớp với tôi ở trường Y Khoa Saigon. Bồng được bạn bè biết đến như một tay họa sĩ có thớ. Một tấm poster Bồng vẽ cổ động cho buổi đi quyên tiền giúp nạn lụt miền trung do tụi tôi đi vận đông trên đường phố Saigon năm nào, nghe đâu được một phóng viên ngoại quốc mua với một gía rất cao thời đó. Bồng không thấy làm thơ, viết văn lúc còn ở trong trường, cho đến sau ngày mất nước 1975, Bồng đang du học hậu đại học ở Mỹ, vợ con thì bị kẹt lại ở Việt Nam, Bồng lưu lạc sang xứ Colombia tìm cách bảo lãnh vợ con qua. Có lẽ tức cảnh sinh tình, Bồng bắt đầu làm thơ. Tôi được ông bạn vàng tặng cho bản chép tay những bài thơ đầu tiên này, và bài thơ đầu tiên tôi phổ nhạc là bài "Tâm sự kẻ xa quê". Bài này cũng là bài đầu tiên nhạc cuả tôi được một trung tâm băng nhạc thâu CD, mở đầu cho những bài kế tiếp dần dà được xuất hiện trên những CDs sau này.
Tâm sự kẻ xa quê
Ca sĩ Hằng Nga
CD "Một chút qùa cho Quê
Hương" TT Mai Ngọc Khánh
Tâm sự kẻ xa quê
Ca sĩ Vũ Khanh
CD "Sao vội nhạt phai"
TT Diễm xưa
Bản nhạc mà tôi ưng ý ngay khi mới viết xong là bản "Tình si". Bản nhạc sau này được Ngọc Huệ thâu CD, Thanh Hà và rồi Vũ Khanh cũng thâu CD và các bạn tôi thích hát bài này trong các buổi văn nghệ nho nhỏ. Chị Bồng hát bài nhạc này hay lắm. Bài nhạc mà tôi thích nhất trong những bài phổ thơ Bồng là bài "Sám hối", bài này Tuấn Ngọc hát đã là tuyệt hảo rồi, thế mà sau này Vũ Khanh thâu CD, nghe thấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ ! Tôi có 12 bài nhạc phổ thơ Bồng. Bồng có lẽ là tác gỉa tôi phổ thơ nhiều nhất.
Sám hối
Tuấn Ngọc trình bầy
Sám hối
qua tiếng hát Vũ Khanh
Xin xem tiếp trang 2