Nguyên Bích
 
Huy Ngọc
phỏng vấn
Nguyên Bích
Xin mời quý vị nghe cuộc noí chuyện giưã Huy Ngọc đài phát thanh Saigon Houston và Nguyên Bích ngaỳ 6 tháng 6 năm 2019.