Nguyên Bích
 
Dương Phục
phỏng vấn
Nguyên Bích và Mùi Quý Bồng
Xin mời quý vị nghe buổi noí chuyện giưã ký giả Dương Phục với Nguyên Bích và Mùi Quý Bồng , ngaỳ 18 tháng 4 năm 2019 trên đài phát thanh Saigon-Houston 900 AM.