Nguyên Bích
 
L T Cao Nguyên
Lưu Trọng Cao Nguyên là một người chaú cuả thi sĩ Lưu Trọng Lư, anh goị ông Lưu Trọng Lư bằng Ông Chú. Lưu Trọng Lư khai phá ra phong trào thơ trường phaí lãng mạn trước đây, Cao Nguyên laị không theo con đường cuả Ông Chú mà laị mở một con đường khác cho anh. Tôi gặp được những chữ nghiã rất lạ cuả anh trong một bài thơ trên FaceBook và rồi từ đó quen anh và viết 6 bài nhạc với lời thơ cuả anh. Chữ nghiã cuả anh lạ không phaỉ là những chữ khó hiểu, hay những ý thơ nghĩ maĩ không hiểu muốn noí gì, mà là những câu, những chữ bình thường được đặt vào những chỗ không ngờ khiến cho người đọc sửng sốt khi đọc đến đấy. Sự sáng tạo trong anh thật sung mãn, khi mà mỗi ngaỳ, mỗi tuần, anh có một bài thơ. Nhiều bài thơ thật ngắn, ít bài thơ thật daì, và tôi đã phaỉ nối hai bài thơ laị với nhau để đủ cho thành một bài nhạc. Xin mời quý vị nghe những bài nhạc naỳ, trong những Videoclip sau đây.