Nguyên Bích
 
CD Bên Dòng sông kỷ niệm
Phát hành ngày Feb 20, 2019
Muốn mua CD này, xin click vào link kế bên           https://store.cdbaby.com/cd/quangtuan2