Nguyên Bích
 
CD Sao Vội Nhạt Phai
 
Lặng lẽ tình tôi
Thơ Phạm Oanh
Ca sĩ Vũ Khanh
Bâng khuâng
Thơ Nguyễn Minh Đức
Ca sĩ Thanh Hà
Hiến chương yêu
Thơ Du Tử Lê
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Tâm sự với dòng sông
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ La Sương Sương
Sám hối
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Giã từ quạnh hiu
Thơ Phạm Anh Dũng
Ca sĩ Vũ Khanh - La Sương Sương
Tình si
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Thanh Hà
Sao vội nhạt phai
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Ước vọng
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ La Sương Sương
Tâm sự kẻ xa quê
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Vũ Khanh
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xem bản nhạc (Music sheet)