Nguyên Bích
 
CD Demo
CD Dam me (588 x 600)
Yêu anh mãi mãi
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ Thuý Huyền
Xin rửa tội tôi
Thơ Du Tử Lê
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Elvis Phương
Lời trần tình
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ Thuý Huyền
Từ thủa xa em
Thơ Phạm Oanh
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Quang Minh
Như giọt sương mai
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ Quỳnh Lan
Một đời
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ Quang Minh
Hạt tình sầu
Lời Nguyên Bích - Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Quỳnh Lan
Yêu em
Nhạc và lời Nguyên Bích
Ca sĩ Quang Minh
Chia tay
Thơ Phạm Ngọc
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Quang MInh
Từ thơ ấu ngậm ngùi
Thơ Du Tử Lê
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Tuấn Ngọc
Đêm vô định
Thơ Thanh An
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Quang Minh
Chết đi anh
Thơ Minh Đức Hoài Trinh
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Quỳnh Lan
Môi nhớ tàn phai
Thơ Du Tử Lê
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Thuý Huyền
Như con sóc nhỏ
Thơ Hồng Khắc Kim Mai
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Quỳnh Lan
Chỉ là mơ thôi
Thơ Mỹ Ngọc
Nguyên Bích phổ nhạc
Ca sĩ Quỳnh Lan
Đánh rơi linh hồn
Lời và nhạc Nguyên Bích
Ca sĩ Quang Minh