Nguyên Bích
 
 
 
Nồng nàn
Bài nhạc của người nữ nói với người yêu sau 40-50 năm chung sống.
Xem bản nhạc (music sheet)
Những sáng tác mới
Tuyết rơi vào nỗi nhớ
Thơ Cao Nguyên, Nhạc Nguyên Bích
Xem bản nhạc (music sheet)
Xin xem tiếp trang sau