Nguyên Bích
 
 
Nét đẹp thanh xuân
Những sáng tác mới
Trang 2
Cảm hứng sau khi xem album hình cô Khánh Trân
Xem bản nhạc (Music sheet)
Lá rơi
Cảm hứng từ bài thơ Lá rơi của thi sĩ  Cao Nguyên
Xem bản nhạc (Music sheet)