Nguyên Bích
 
Những sáng tác mới
 
Đà Lạt kỷ niệm
  
Bài nhạc viết về những  kỷ niệm không quên với thành phố thân yêu Đà Lạt.
Bên dòng sông kỷ niệm
Xem bản nhạc (Music sheet)
Huyền Thi kể cho tôi nghe một câu chuyện, câu chuyện chắc chỉ bình thường với mọi người, nhưng với tôi lại làm tôi xúc động lạ, và bản nhạc này diễn tả những xúc động đó.
Xem bản nhạc (Music sheet)
Em, xin chớ mỉm cười
Bài nhạc bắt đầu từ bốn câu thơ với ý tưởng thật lạ của Cao Nguyên, rồi nụ cười đẹp nào đó đã thổi sức sống vào dòng nhạc.
Xem bản nhạc (Music sheet)
Xin xem tiếp  trang 2