Nguyên Bích
 
Các bạn hát nhạc Nguyên Bích
Tôi rất lấy làm hân hạnh khi nhận được những bài nhạc do các bạn yêu nhạc thâu và gửi đến cho tôi. Có những bạn ở ngay Houston với tôi nhưng có những bạn ở rất xa, bên Âu Châu và Á Châu. Tôi rất hãnh diện và vui sướng khi thấy nhiều bạn trẻ hát rất hay không thua gì những ca sĩ nhà nghề. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Tình si Thơ Mùi Quý Bồng
ca sĩ Dễ thương
Lần tương tư cuối cùng
thơ Mùi Quý Bồng ca sĩ
Bích Hảo
Giã từ quạnh hiu
thơ Phạm Anh Dũng ca sĩ
Thảo Uyên - Lê Vũ
What is a mother
Lyric Mùi Quý Y Lan
Ca sĩ Thảo Uyên
Trong góc nhỏ linh hồn
Thơ Trường Đinh
Ca sĩ Thiên Tuyến
Chớm yêu
Thơ Thanh An
Ca sĩ Lệ Mai. Guitar
Phạm Quang Tuấn
Sám hối
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Hồ Tây
Lần tương tư cuối cùng
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Duy Phúc
Xin xem tiếp trang 2
Lần tương tư cuối cùng
Thơ Mùi Quý Bồng
Ca sĩ Bích Hảo
Môi nhớ tàn phai
Thơ Du Tử Lê
Ca sĩ Bích Hảo - Nguyên Bích
Hãy bảo tôi
Thơ Du Tử Lê
Ca sĩ Bích Hảo - Nguyên Bích